Diagnostiek als bouwsteen voor zinnige en zuinige zorg
 
 

Over ons

De SAN is een vereniging. De leden zijn medisch diagnostische centra. Deze leden zijn zelfstandige rechtspersonen of  maken onderdeel uit van een ziekenhuis en vormen gezamenlijk de SAN.


Leden

Atalmedial,  www.atalmedial.nl

Diagnostiek voor U, www.diagnostiekvooru.nl

Diagnovum, www.diagnovum.nl

Eurofins SCAL, Medische Diagnostiek, www.scallab.nl

Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum, www.rhmdc.nl

SALT, Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst, www.salt.nl

STAR-SHL  http://www.star-shl.nl

Starlet, Diagnostisch Centrum,  www.starlet-dc.nl

Streeklab Haarlem, www.streeklabhaarlem.nl

Streeklaboratorium GGD Amsterdam, www.streeklaboratorium.nl

Unilabs, https://unilabs.nl


Het bestuur van de SAN van de vereniging. 

Claudia Pronk, voorzitter

Ruben Baumgarten, penningmeester

Jeroen Bos

Caspar Signet


SAN bureau

Het SAN bureau is te bereiken per mail op info@de-san.nl


Statuten van de SAN (mei 2020) 

Hier downloaden  

 

 
 
 
 
Opbellen
E-mail